Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2020

Det har varit lugn månad vad avser skadeläget. Det har dock lokalt varit lite skador på vallar och beteshagar.

Stammens status
Stammen verkar fortsatt ha minskat och i täthet där det varit flest till antal. Det är variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. ökning i utbredningen i Bergslagen går långsamt. Det är möjligt att vargarna tar en del vildsvin då det går långsamt med utbredningen där.

Föryngring
Vi är mitt uppe i perioden när suggorna får kultingar. Antalet i kullarna är från normal till stor.

Födotillgång
Var vaksam på fälten med vallar och höstsådder samt beteshagar. Även på fält där de inte varit under höst och vinter kan bli besökta. Födosöken kan även ske inne bland bebyggelse där de hittat mat.

Rekommendation
Under våren är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar så inte suggor skjuts bort från kultingarna. Ingen utfodring behövs så använd mindre mängd på åtlarna.


De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att få kontroll om Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2020-03-06 2020-03-06