Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Detta är en av de lugnare månader vad avser skador på gröda. Nu har vintern kommit, åtminstone kylan, så det kan bli en del förflyttningar till nya områden för vildsvinen att hitta mat på. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem. Det är en hel del yngre hondjur som fått kultingar sent så var lite försiktig med hundar där.

Nu är det högsäsong att släppa hundarna. Där det finns små vildsvin är det viktigt att hundanvändningen sköts på ett etiskt bra sätt.

Viktigt är efter den höga reproduktion i 2021 att då ha en hög andel yngre vildsvin i avskjutningen så inte stammen blir alltför stor. Det är också nu man ska fälla vuxna hondjur som inte har kultingar. En ökning i utbredningsområdet syns i Skinnskatteberg norrut.

Var försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har fått kultingar fälls. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna med dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare som är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter mellan jägare och lantbrukare.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-12-27 2021-12-27