Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Avskjutningsstatistiken för 2016/2017 finns nu på www.viltdata.se och den visar att avskjutningen legat tämligen konstant (drygt 5000 fällda årligen) de senaste tre säsongerna. Den regniga hösten samt att det sina håll är rätt gott om ekollon har lett till att vallar och andra gräsmarker lokalt bökats upp rejält.

Stammen verkar ha stabiliserats i länet som helhet men med stora lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil.


Huvudföryngringsperiod

Baserat på storlek på foster hos skjutna suggor under december/januari visar att vi kan förvänta oss att de flesta kultingarna fötts under mars-april.


Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:

Normala


Födotillgång

God. 


Klimat:

Gynnsamt. 


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar ökar i nu under hösten. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa så här års.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det milda och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. 


Rekommendation:

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

2017-12-04 2019-06-04