Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Bökskador på vallar o trädgårdar är omfattande i större delen av Halland därför bör jakt efter vildsvin inriktas mot områden med en hög skadebild och möjligt freda vildsvinen i skogen.

Kullstorlekarna varierar över länet och även grisningen men efter en mycket gynnsam vinter har det blivit en riklig reproduktion av vildsvin under våren. Vid vak jakt på vildsvin så är det viktigt att man inte skjuter några kulltingförande suggor in rikta jakten på årsgrisar. Hjälps åt att förvalta vildsvinen över ett större område för att minska skadeverkningar från vildsvin.

Stammens status: Ökande, Stor lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod: Huvudsakligen december.-juni. Stora kullar har noterats på många ställen i Halland

Kullstorlek: Normala men en del större kullar har setts. Randiga årsgrisar har observerats.

Födotillgång: Det finns gott om naturligt foder till vildsvinen att finna i skog o mark. Variation inom länet.

Klimat: Klimatet har varit extremt gynnsamt för vildsvinen, snöfattig vinter med lite kyla. Lika i hela länet

Skadebild: Vildsvinen besöker gärna äldre vallar, trädgårdar för att böka med följd av skador. Med tidig vår ökar skadorna på sådda fält. Lokala variationer.

Prognos: Gräsvallar o trädgårdar är populära platser för vildsvinen att besöka i jakt på insekter under juni månad. Likt i hela länet.

Rekommendation: Inrikta jakten i de områden som vildsvinen orsakar skada och freda vildsvinen där de inte gör skada. Lika i länet

2017-05-31 2019-06-04