Svenska Jägareförbundet

Meny

April-17

Bökskador på vallar är omfattande i större delen av Halland därför bör jakt efter vildsvin inriktas mot områden med en hög skadebild och möjligt freda vildsvinen i skogen.

Kullstorlekarna varierar över länet och även grisningen men efter en mycket gynnsam vinter kommer det förmodligen bli en riklig reproduktion av vildsvin under våren. Vid vak jakt på vildsvin så är det viktigt att man inte skjuter några kulltingförande suggor inrikta jakten på årsgrisar.

2017-03-30 2019-06-04