Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Vildsvin som uppehåller sig på vallar bör jagas för att motverka skador.

Var försiktiga med att skjuta på vuxna vildsvin vid den här tiden då vissa suggor redan har fått kultingar. Vid hundjakt bör man vara försiktig om man upptäcker nyfödda kultingar vid jakten då bör jakten avbrytas.

Var rädd om ledarsuggor!

2017-01-23 2019-06-04