Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Nu är alla tillåtna utan kultingförande sugga. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Finns en del små kultingar!

Kullstorlek:
Normal kullstorlek.

Födotillgång
Födotillgången är god.

Klimat:
Sommarvärme!

Skadebild:
En period när spannmålen mognar!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i sådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan skapa bra skrämseleffekt och att reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

2022-07-01 2022-07-01