Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2022

Nu är det enbart årsunge tillåtna. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Finns en del nyfödda kultingar!

Kullstorlek:
Normal kullstorlek.

Födotillgång
Födotillgången är god.

Klimat:
Våren är på gång och vi får en varmare period.

Skadebild:
Med vårens intåg blir problem mindre i de flesta områden.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i höstsådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.


2022-03-02 2022-03-02