Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Nu är det enbart årsunge tillåtna. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet.

Huvudföryngringsperiod
Finns en del nyfödda kultingar!

Kullstorlek:
Normala kullar.

Födotillgång
Födotillgången hygglig om det är barmark.

Klimat:
Beroende på om det blir kallt och mycket snö!

Skadebild:
Liten!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i sådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

2022-02-08 2022-02-08