Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Jakt med hund och alla djur är tillåtna. Observera att ”sugga som följs av randiga, eller bruna små kultingar är fredad hela året”. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet. Huvudföryngringsperiod Kan finnas födda kultingar!

Kullstorlek:
Normala kullar.

Födotillgång:
Födotillgången är begränsad.

Klimat:
Beroende på om det blir kallt och mycket snö!

Skadebild:
Liten!

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Vuxna ensamma suggor kan ha kultingar i närheten! Viktig att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i sådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador.

Rekommendation:
Denna period är det viktigt att tänka på etiken. Vak- och åteljakt i tidigt skede är en åtgärd som kan reglera stammen till lämpliga nivåer. Lämpliga hundar är de som enbart jagar vildsvin och hundjakt när det är varmt är olämpligt! Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid. Länstext: Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter inom enskilda älgskötselområden. Skadebilden är varierande och förvaltningen måste anpassas
utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet och skadeläge. Januari Stammen är minskande i länet som helhet men med lokala variationer både upp och ner.

2022-01-11 2022-01-11