Svenska Jägareförbundet

Meny

September -23

Nu är alla tillåtna utan kultingförande sugga. Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Varierande tätheter finns även inom enskilda älgskötselområden.

Stammens status:
Minskande till stabil, men med lokal variation i täthet.

Födotillgång
Födotillgången är god.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar.

Huvudföryngringsperiod:
Stor variation på storlek hos kultingarna under sommarmånaderna, vilket innebär att vi behöver hålla hårt med etiken när hundpremiären närmar sig.

Skadebild:
De flesta grödorna är skördade, vallarna kan bli extra utsatta då det varit en blöt sensommar.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild) Viktigt att brukare tidigt meddelar jägare när vildsvin uppträder i sådd, vall eller betesmark detta för att förhindra stora skador. Var uppmärksamma under hundpremiär då det rapporterats mycket varierande storlekar på kultingarna.

Klimat:
Hösten är på ingång och vi verkar få en blöt sådan.

Rekommendation:
Hösten är på ingång och vi verkar få en blöt sådan. Ha fortsatt uppsyn över de fält som ej är tröskade då skadorna lokalt kan bli mycket stora när övrigt är tröskat. Skapa inte åtelplatser och fällor i närheten av begärliga grödor eller trafikerade områden. Satsa mer på att samordna jakterna så att de blir mer effektiva! Utfodring med sockerbetor avråder SJF ifrån oavsett årstid.

2023-09-01 2023-09-01