Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Ted Karlsson

Den har en varierande färgsättning, det man förknippar med dunkerstövaren är dock den grådropplade färgen som också får ha blåvita "glosögon". Rasens stamfar, Dunkers utomordentliga harhund, var skimmelfärgad eller dropplad med vit regnbågshinna; han bar alltså på den merlegen som är särskiljande för rasen. Innan man förstod att två merlefärgade föräldradjur ger genetiska skador hos avkomman var varianten med rent svart sadel förbjuden 1912-1922.

I Sverige registreras cirka 10 stycken per år, i Norge 200-300 stycken per år. Den har ett gott "gemyt" och är en trevlig familjehund. I Norge finns ytterligare två inhemska raser, Halden-och Hygenstövaren. I Sverige har ingen registrering av dessa raser skett de senaste åren, men finns att tillgå i Norge.

Allmänt om stövarraserna

Samtliga stövarraser är utpräglade jakthundar. De ska jaga hare och räv. Stövarna får inte jaga rådjur eller hjortdjur. För att kunna bedriva en ändamålsenlig jakt bör man ha ett cirka 200 ha välarronderat skogsområde, något större för rävjakt.

Stövaren jagar med skallgivning efter villebrådet, normalt ligger hunden mellan 1 minut och upp till 10 minuter efter drevdjuret.

Det jägarmässiga består av att försöka räkna ut vart haren/räven har sina övergångar och "komma i pass". Eftersom bägge djurarterna är mycket vaksamma, speciellt räven, gäller det att jägaren iakttar största försiktighet. Minsta rörelse kan spoliera ett skottillfälle.

De flesta stövarraser är markdrivare och har ett spårnoga drevsätt som inte hetsar drevdjuret. Detta har uppnåtts tack vare en målmedveten avel sedan 1950-talet där uppfödarna tillvaratagit denna egenskap.

Mentalitet

Stövarna är i regel lugna och harmoniska hundar och är därmed trevliga familjehundar. Rasen ska för den skull inte införskaffas enbart som sällskapshund. Den är mycket motionskrävande och mår väl av en grunddressyr. Stövaren är tillgiven och trogen sin matte/husse. Enligt försäkringsbolagens statistik tillhör stövarna de friskaste raserna i landet. Den har en bruksålder upp till cirka 12 år, lite varierande mellan de olika raserna.

2012-10-21 2018-09-26