Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Ted Karlsson

Egenskaper

Schillerstövaren räknas nog som den bäste rävdrivaren av stövarna, mycket beroende på förmågan att ta upp räv och det klangfulla och hörbara skallet. Schillerstövaren har ett livligt och .

Som andra stövare är den en drivande hund som används vid jakt på räv och hare. Rasen är lätt att få rådjursren, det vill säga att den inte driver rådjur eller hjort. Den är livlig i spårarbetet och spårsäker och har ett välljudande drevskall. Den har även ett vaket temperament, är bildbar och lättfostrad. För att bli champion på utställning måste en schillerstövare ha meriter från jaktprov för drivande hund.

Kännetecken

Schillerstövaren är mindre och lättare än hamiltonstövaren, med ett speciellt ädelt huvud med högt ansatta öron. Färgen är brun med svart mantel och med vissa vita tecken.

Allmänt om stövarraserna

Samtliga stövarraser är utpräglade jakthundar. De ska jaga hare och räv. Stövarna får inte jaga rådjur eller hjortdjur. För att kunna bedriva en ändamålsenlig jakt bör man ha ett cirka 200 ha välarronderat skogsområde, något större för rävjakt.

Stövaren jagar med skallgivning efter villebrådet, normalt ligger hunden mellan 1 minut och upp till 10 minuter efter drevdjuret.

Det jägarmässiga består av att försöka räkna ut vart haren/räven har sina övergångar och "komma i pass". Eftersom bägge djurarterna är mycket vaksamma, speciellt räven, gäller det att jägaren iakttar största försiktighet. Minsta rörelse kan spoliera ett skottillfälle.

De flesta stövarraser är markdrivare och har ett spårnoga drevsätt som inte hetsar drevdjuret. Detta har uppnåtts tack vare en målmedveten avel sedan 1950-talet där uppfödarna tillvaratagit denna egenskap.

Mentalitet

Stövarna är i regel lugna och harmoniska hundar och är därmed trevliga familjehundar. Rasen ska för den skull inte införskaffas enbart som sällskapshund. Den är mycket motionskrävande och mår väl av en grunddressyr. Stövaren är tillgiven och trogen sin matte/husse. Enligt försäkringsbolagens statistik tillhör stövarna de friskaste raserna i landet. Den har en bruksålder upp till cirka 12 år, lite varierande mellan de olika raserna.

2012-10-21 2018-09-26