Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

April är en månad som det händer mycket i vildsvinsförvaltningen där lantbruket börjar så sina grödor och de flesta vildsvinen har fått eller får kultingar. Viktigt att jägarna är med vid nysådda fälten.

Det är vid nysådderna, främst baljväxterna, och vallar som vildsvinen gör skador så här års. Det är viktigt att jägarna är med redan första natten när ärtor sås och stör vildsvinen. Går det inte att skjuta, kanske dåligt med kulfång t.ex. hus, så stör vildsvinen med att skrika på dem. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio med P1 ut. Där får man variera störningen.

Den milda vintern gör att vi förväntar oss en hög reproduktion i år. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu och alla har säkert inte fått än.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls när det blir lovligt. Suggorna kan gå själva till åtelplatserna och kultingarna får ligga i kvar boet.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid. Stammen har minskat och trenden har nu varit sedan i höstas

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-05-05 2022-05-05