Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

Skörden på fälten är nu avklarad men uppmärksamhet behövs på vallar och höstsådderna. Det är vallarna som löper störst risk men även de nysådda fälten behöver det hållas koll på. Hundjakten börjar också så tänk på etiken med att använda lämpliga hundar. Trenden är klar även i år minska vildsvinsstammen i länet.

Nu är det främst höstsådder och vallar som vildsvinen kan göra en del skador. Viktigt är fortfarande att ha en tät dialog med lantbrukarna sina jaktmarker. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta, tex jordbruksmark. Normalt är oktober en lugn månad vad avser skador från vildsvin.

Reproduktion i år hög med den senaste milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar lokalt finns rapporter om små kultingar.

Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter.

Det är stora variationer inom och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur. Se till att ha tillgång till eftersöksekipage också

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se  

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2022-10-31 2022-10-31