Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Nytt för i år att jakten på de vuxna vildsvinen upphörde den 31 januari. Annars en årstid där det är oftast är relativt lugnt med skador av vildsvin. Där de kan göra skada är på vallar och höstsådder. Vintern med snö växlar och barmark växlar.

Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen på flera håll i länet.  Detta gör att det är liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills under hösten och vintern jämfört med tidigare år, dock med lokala variationer. Markägare och jägare samarbetar ofta lokalt idag vilket är grunden för en bra lösning på skadeproblematiken.

Nu är hundjakten över för denna säsong och jakten sker i huvudsak på åtlar. Första året där jakten på de vuxna slutar i januari så nu är det bara årsgrisar lovliga.

Det finns fortfarande områden väster om E 4 där det är glesare med vildsvin. Det innebär att i den västra delen mot Västmanland fortsätter vildsvinsstammen att växa. Och här måste jägarna vara aktiva i sin jakt så fort som vildsvinen etablerar sig på jaktmarken. Det finns ingen anledning att vänta med sin jaktstart när vildsvinen etablerat sig på jaktmarken. Däremot finns rapporter från den östra länsdelen om att stammen fortfarande är mindre nu än för två-tre år sedan. Samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att få kontroll om Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2022-02-07 2022-02-07