Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2022

Nu är mitt uppe i hundjakten med en hittills mild höst. Det är vallarna och de höstsådda fälten behöver det hållas koll på. Rapporterna ser en fortsatt minskning av stammen i länet dock med lokal variationer.

Skadorna är så här års mest på vallar och beteshagar samt lite på höstsådder också. Viktigt är fortfarande att ha en tät dialog med lantbrukarna sina jaktmarker. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Fälls dessa blir det ofta oordning och årsgrisar som går intill bebyggelsen mer än vanligt. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta, tex jordbruksmark. Annars är november en lugn månad vad avser skador från vildsvin.

Reproduktion i är inte så stor med blötväser i april som gjorde att en del kultingar frös ihjäl. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar och lokalt finns rapporter om små kultingar.

Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter men viktigt att fälla kultingarna först. Är stammen för stor och stammen ska minskas är det nu vuxna hondjur ska fällas.

Det är stora variationer inom och förvaltningen som måste utgå från de lokala förutsättningarna i dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur. Se till att ha tillgång till eftersöksekipage också.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. www.sva.se  

Detta för att se att inte Afrikansk svinfebert har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

2022-10-31 2022-10-31