Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Nu har det mesta av spannmålen skördats och det blir en lugnare tid på de flesta håll. Håll dock koll på vallarna och höstsådderna.

Nu har det mesta skördats av spannmålen men är det något kvar så var där och se så inte vildsvinen håller till där. Fortfarande viktigt att ha en tät dialog med lantbrukarna sina marker om de ser några skador. Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen på något sätt med att skjuta skrämskott, sätta ut radio med P 1. Självklart ska vi fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna i skogen utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är ett medelår vad avser reproduktion i år. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar så det finns rätt sent födda kultingar på en del håll.

Mycket viktigt med etiken att inte hundar som släpps nu tar små kultingar, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också när man jagar.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid. I övrigt verkar det vara lokala problem. Trenden med en minskande stam fortsätter med färre viltolyckor i länet med vildsvin och rapporterna är också tydliga med minskande skador. Det finns dock lokala undantag.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-09-15 2022-09-15