Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2022

Juni månad är normalt lite lugnare innan spannmålen går i mjölke. Viktigt är ändå att jägarna är ute och ser var det kan bli skador så man är förberedd om de kommer.

En av de viktigaste delarna är att ha en tät kontakt med lantbrukaren om och var vildsvinen i så all dyker upp. Viktigt att fälla något vildsvin så snart de är på ett fält för skrämma dem. Går det inte att skjuta, kanske dåligt med kulfång t.ex. hus, så stör vildsvinen med att gå mot dem skrika. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio ut med P1 med människor som pratar. Självklart ska i första hand vildsvin fällas när vi kan men om det inte går ska vildsvinen störas på fält där de gör skada.

Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt på fälten och lugn och ro i skogen där åtlarna finns.

Reproduktionen i år verkar vara låg på många håll trots den milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu och alla har inte fått än.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan första tiden själva till fälten och kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl om suggan fälls.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-06-15 2022-06-15