Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2022

Under maj så är det en månad som kräver extra uppmärksamhet då lantbruket sår. Viktigt att jägarna är med vid nysådda fält.

Nu sår lantbruket där ska jägarna vara mycket uppmärksam i maj främst där baljväxter sås. Viktigt här är att ha kontakt med lantbrukaren på Ert jaktområde och få information om och var baljväxter, främst ärtor, ska sås. Redan första natten behöver man vara på plats för skrämma vildsvinen. Går det inte att skjuta, kanske dåligt med kulfång t.ex. hus, så stör vildsvinen med att gå mot dem skrika. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio ut med P1 med människor som pratar. Självklart ska i första hand vildsvin fällas när vi kan men om det inte går ska vildsvinen störas på fält där de gör skada.

Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt på fälten och lugn och ro i skogen där åtlarna finns.

Det är en hög reproduktion i år vilket inte är så konstigt med den milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu och alla har inte fått än.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid. Trenden med en minskande vildsvinsstam fortsätter.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-05-05 2022-05-05