Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2022

De flesta suggor har nu fått eller ska få kultingar så var observant vid jakten.

Nu är det till att vara uppmärksam vid vallar och nysådderna som kommer i april. Tag kontakt med lantbrukaren på Ert område och få information om och var baljväxter, främst ärtor, ska sås. Där är det störst risk för skador och att man sitter där direkt efter sådd tills de gror.

Vi är mitt uppe i den period när det föds många kultingar och jakten bör riktas mot årsungar. Var mycket försiktig med vuxna då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och det inte är lätt att se om hon är spendragen och har kultingar.

Med en mild vinter har födotillgången var god så förväntas tillväxten bli stor så det är viktigt med en bra förvaltning där en tillräckligt stor avskjutning sker. Vi har stora variationer i täthet av vildssvinsstammen i länet men det är fortfarande en nedåtgående trend för antalet vildsvin i länet. Skadeläget är lugnt än så länge men lokala variationer finns.

Än så länge små skador men var vaksam på fält med sådder och vallar. Är det lantbrukare som har stora skador och behöver hjälp så finns Vildsvinshjälp där jägare som kan hjälpa till finns.

Vi ska vara mycket uppmärksamma på Afrikansk Svinfeber. Hittar Ni döda vildsvin tag omedelbart kontakt med SVA.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-05-05 2022-05-05