Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2022

November brukar vara en lugn månad vad avser skador men vi behöver ha koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem. Det är en del yngre hondjur som fått kultingar sent så var lite försiktig med hundar där. Trenden är klar stammen minskar i stort sett överallt i länet men lokala variationer finns.

Nu är det högsäsong att släppa hundarna. Där det finns små vildsvin är det viktigt att hundanvändningen sköts på ett etiskt bra sätt.

Reproduktionen var inte så hög i år då det blev en period med blötväder och relativt kallt där sannolikt en del kultingar frös ihjäl. Viktigt är ändå att ha en hög andel yngre vildsvin i avskjutningen. Det är också nu man ska fälla vuxna hondjur som inte har kultingar. En ökning i utbredningsområdet syns i Skinnskatteberg norrut. För länet som helhet är det en fortsatt minskning i stammen.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna med dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare som är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter mellan jägare och lantbrukare.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar Vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-10-31 2022-10-31