Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Skörden är nu över till stora delar och det lättar på skaderisken på spannmål. Var fortsatt försiktig med att fälla vuxna vildsvin så att de inte skjuts bort från kultingar om det är en sugga.

Det är dock en del fortfarande att hålla koll med vallar och höstsådderna. Viktigt med en tät kontakt med lantbrukarna om de ser några skador där man kan vakta på vildsvin.  Går det inte att skjuta så stör vildsvinen med att skrika på dem eller skjut skrämskott. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där så det är lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är finns lokalt relativt små kultingar så var försiktig så inte en sugga skjuts bort från kultingarna.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Mycket viktigt med etiken att inte hundar som släpps nu tar små kultingar, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också när man jagar.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

Stammen har en tydlig trend att det är en minskning i stammen jämfört tidigare år.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-09-15 2022-09-15