Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2022

Det är nu skördemånad när många av de begärliga grödorna skördas och det blir mindre med vaktande av dem, är de inte skördade så är det fortfarande där vi ska lägga jakten på vildsvin. Däremot är det då lättare att komma till skott när de är borta med mer fria skottfält då de ofta går och äter spillsäd. Viktigt att hålla koll på eventuella skador även om stammen har minskat.

När spannmålen nu går från att vara i mjölke till mognad är de fortfarande attraktiva för vildsvinen. Det kan också byta fält till andra grödor så det gäller att var vaksam.  Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen med att skrika på dem. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio med P1 med människor som pratar ut. Självklart ska i fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där så det är lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år vilket är naturligt med den senaste milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tillsmitt sommaren.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och de små kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersök också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen av länet men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-08-23 2022-08-23