Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2022

Detta är normalt en lugn månad vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Nu är det nya jakttider och jakten på de vuxna slutar den 31 januari så nu är det bara årsgrisar lovliga. Även är hundjakten avslutad och vi går in i fasen med åteljakt i huvudsak. Den växlande vintern med snö några dagar och sedan barmark men med tjäle kan påverka uppehållsplatserna för vildsvinen.

Utbredningsområdet växer men det går långsamt i Bergslagen där de inte finns heltäckande. Det finns rapporter om att det stagnerat i dessa områden. Vi har också andra delar av länet där det är rapporter om en minskande stam. På en del håll är det rätt många suggor som fått kultingar.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar www.vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida. Kom också ihåg att endast oförädlade produkter får läggas ut.

2022-02-07 2022-02-07