Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2022

Detta är normalt en lugn månad vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Nu är det sista månaden att släppa hundarna. Där det finns nyfödda kultingar är det viktigt att hundanvändningen sköts på ett etiskt bra sätt. Var försiktig att fälla vuxna suggor också så de inte har kultingar i ett bo.

Efter den senaste milda vintern är det en relativt hög reproduktion. Viktigt är att då ha en hög andel yngre vildsvin i avskjutningen så inte stammen blir alltför stor. En ökning i utbredningsområdet syns i Skinnskatteberg norrut. Prognos är att vintern är i antågande.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna med dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare som är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär att det behövs täta kontakter mellan jägare och lantbrukare.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2022-01-19 2022-01-19