December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Vi ser en stabil population i Östergötland men med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra med gott om ekollon.

Vädret har under hösten hittills varit milt och vi ser en ökad skadebild i på vallar och betesmarker, dock varierar detta kraftigt mellan olika områden.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-15 2019-06-12