Februari -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -14

Vi ser en stabil till minskande population i Östergötland men med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra med gott om ekollon och övrig föda.

Vi ser en stabil till minskande population i Östergötland men med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Tillgången på föda är bra med gott om ekollon och övrig föda. Vädret har varit gynnsamt och liten skadebild på vallar och betesmarker, dock en liten variation mellan olika områden.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årssvin. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-09 2019-06-12