Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Klimatet under vår och sommar har varit bra och tillsammans med en mycket gynnsam mild höst kan vi förmodligen se en ökning av stammen.

Klimatet under vår och sommar har varit bra och tillsammans med en mycket gynnsam mild höst kan vi förmodligen se en ökning av stammen. Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat något, dock varierar detta mellan olika områden.

Flera av årets kullar är födda senare i tid än normalt. Den senaste månaden har nyfödda vildsvin observerats i länet. Har man nyfödda kulltingar på marken rekommenderas försiktighet vid hundanvändning.
Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar.

2014-11-28 2019-06-04