Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -17

Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i liten utsträckning, lokala variationer förekommer.

Men fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker rekommenderas. Vallarna kan bli attraktiva nu efter första skörden. Håll uppsikt över odlade fält, bedriv aktiv jakt på fälten och låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen. Samarbete gärna med jaktgrannarna. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris.

2017-06-02 2019-06-04