Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i stor utsträckning, lokala variationer förekommer. Rekommendationen är att ha en hög uppsikt på vallar och betesmarker.

Håll en hög uppsikt på nysådda fält. Speciellt i år då perioden för sådd kommer förmodligen att bli lång pga det myckna regnandet. Bedriv aktiv jakt på fälten och låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen. Samarbete gärna med jaktgrannarna. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris.
Håll etiken högt – även ensamma små hondjur kan ha kultingar som inte följer med ännu.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i hög vegetationen. Viktigt att skjuta rätt djur.
Rekommendationen är fortsatt att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

2017-09-18 2019-06-04