Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -19

Skörden är igång vilket innebär att vildsvin flyttar från fält som skördats till fält som är oskördade, detta innebär en stor rörlighet av vildsvins flockar. Det är mycket vanligt att vildsvin som uppehållit sig i rapsfält flyttar när detta är skördat till majsfält om det finns sådana i närheten, därav är det extra viktigt att vara uppmärksam i majsfälten. Ingen jakt i skogen under sommarmånaderna, här skall det vara lugnt så vildsvinen uppehåller sig här och inte ute på fälten.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Vid behov av hjälp för att förebygga eller begränsa skador av vildsvin så har Svenska Jägareförbundet lanserat vildsvinshjälp, här kan markägare med problem registrera sig samt jägare som vill hjälpa till med jakten. Man går in på www.vildsvinshjalp.nu för att få hjälp eller hjälpa till.
Jakttrycket bör hållas högt, avskjutningen bör inriktas på yngre djur s.k. årsgrisar och då framförallt hondjur!

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet.

Stammens status:
Stabil

Huvudföryngringsperiod
Föryngringsperioden har varit intensiv från oktober.

Kullstorlek:
Medel till stora

Födotillgång
Födotillgången är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:
Det rapporteras mycket skador på sina håll, variationen är stor.
Nu när skörden pågår så är det stor rörlighet på vildsvinen, var extra uppmärksamma i majsfälten.

Prognos
Utifrån att det fötts mycket kultingar och att födotillgången är god så är det viktigt att ha ett högt jakttryck, framförallt på yngre hondjur.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vete, raps, havre, rågvete, råg, potatis, vallar och betesmarker.
Ingen jakt i skogen under denna period då där skall vara lugnt, inrikta jakten till odlingslandskapet.

Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt hondjur. Högt jakttryck med hög etik rekommenderas!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-07-31 2019-09-04