Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -19

En stam som i de etablerade områdena inte ökar men med stora lokala variationer. Var vaksam på spannmålen.

Stammens status
Stammen ökar något i länet, främst i de delar där de håller på att etablera sig men med lokala variationer. Det är dock stora lokala variationer i länet.

Föryngring
Föryngringen är från medel till stora kullar som är född från januari – maj.

Födotillgång
Det är mycket mat så här års både på fälten och i övrigt.

Klimat
En relativt mild vinter och bra vår har gynnat vildsvinen.

Utfodring
Ingen utfodring denna tid på året. Dock bra med avledande åtelplatser helst på rejält avstånd från besådda fält. Det ska inte fällas några vildsvin där för att de ska vara i ostörda i skogen.

Skadebilden
Vildsvinen har varit ute i de höstsådda vetefälten. Var observant extra observant nu på ärtor och havren så här års. Nu ska det inte fällas några vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna. Juli månad är en intensiv månad då många grödor blir attraktiva för vildsvinen när de mognar. Var ute och håll koll om de börjar gå ut på fälten så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem från fälten.
Har lantbrukare problem och behöver hjälp med skyddsjakt så finns hjälp att få på https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/
Det viktiga är att störa i fälten. Kommer man inte åt att skjuta så gå på och skräm dem. tag av ljuddämpare för att störa mer vid skott.

Hittade döda vildsvin
Hittas det döda vildsvin utan rimlig anledning så kontakta Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Röd färg på kartan innebär risk för skador på grödor så extra uppmärksamhet på fälten.

2019-07-31 2019-07-31