Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Där vildsvinen nu kan göra skada är höstsådder och på vallodlingar. Där krävs extra uppmärksamhet.

December är en lugn månad vad avser skador från vildsvin. Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills i år jämfört med tidigare år.

Hundjakten är i igång och fokus på att fälla vildsvin man har bestämt ska fällas. Föryngringen har i år varit en del varierad i länet. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se
Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-12 2019-12-12