Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

En stam som i de etablerade områdena inte ökar men med stora lokala variationer. Var vaksam på spannmålen.

Stammens status
Stammen ökar något i länet, främst i de delar där de håller på att etablera sig. Det är dock stora lokala variationer i länet.

Föryngring
Föryngringen är från medel till stora kullar som är född i huvudsak från januari – maj.

Födotillgång
Det är mycket mat så här års både på fälten och i övrigt.

Klimat
En relativt mild vinter och bra vår har gynnat vildsvinen.

Utfodring
Ingen utfodring denna tid på året. Dock bra med avledande åtelplatser helst på rejält avstånd från besådda fält. Det ska inte fällas några vildsvin där för att de ska vara i ostörda i skogen.

Skadebilden
Var extra observant nu på oskördade fält, vallar och höstsådder, det kan bli skador även nu på grödor som normalt inte äts. Nu ska det inte fällas några vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna.  Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Hittade döda vildsvin
Hittas det döda vildsvin utan rimlig anledning så kontakta Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Gul färg på kartan innebär risk för skador på grödor så extra uppmärksamhet på fälten.
2019-09-09 2019-09-09