Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Januari är en lugn månad vad avser skador och så även denna vinter som dock liknar höst mer.

Där vildsvinen nu kan göra skada är främst på vall och höstsådder. Där krävs extra uppmärksamhet. Stammen verkar att fortsätt att minska på stora områden där de varit etablerade i några år, det är dock lokala variationer. Det gör också att skadorna på lantbruket minskar totalt sett. Endast två lantbrukare har hört av sig under 2019 för att få hjälp med vildsvinsskador. Grunden är ett bra lokalt samarbete mellan jägare och lantbrukarna.

Hundjakten är i igång och fokus på att fälla de vildsvin man har bestämt ska fällas. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter. Enstaka rapporter har kommit om suggor som fått kultingar sa var uppmärksam på att suggor inte är kultingförande.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se
Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

 

2020-01-13 2020-01-13