Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Under denna tid är det en lugnare period med skador. Det är ändå viktigt att jägarna är ute och ser om det är skador på fälten.

När grödorna kommit upp brukar det vara en betydligt lugnare period. När sedan spannmålen går i mjölke kommer nästa gång det gäller att var extra vaksam.  Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen med att skrika på dem. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio med P1 med människor som pratar ut. Självklart ska i fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt på fälten och lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år vilket inte är så konstigt med den milda vintern.. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu och alla har ännu inte fått än till att det är födda i våras och inga småkultingar.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg eftersöken också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2020-06-03 2020-06-03