Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2020

Detta är en av de lugnare månader vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem. Det är en hel del yngre hondjur som fått kultingar sent så var lite försiktig med hundar där.

Nu är det högsäsong att släppa hundarna. Där det finns små vildsvin är det viktigt att hundanvändningen sköts på ett etiskt bra sätt.

Efter den senaste milda vintern är det en relativt hög reproduktion. Viktigt är att då ha en hög andel yngre vildsvin i avskjutningen så inte stammen blir alltför stor. Det är också nu man ska fälla unga vuxna hondjur som inte har kultingar.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter mellan jägare och lantbrukare.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2020-11-06 2020-11-06