Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Detta är normalt en lugn månad vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Nu är hundjakten avslutad och vi går in i fasen med åteljakt i huvudsak. Viktigt att vara försiktig med att fälla vuxna djur då det annars är risk att kultingförande suggor fälls. Suggorna kan gå själva till åtelplatserna och kultingarna får ligga i boet.

Utbredningsområdet växer men det går långsamt i Bergslagen där de inte finns heltäckande. Det finns rapporter om att det stagnerat i dessa områden. Vi har också andra delar av länet där det är rapporter om en minskande stam.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida. Kom också ihåg att endast oförädlade produkter får läggas ut.

2021-02-18 2021-02-18