Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2021

Juli månad är en intensiv månad då många grödor blir attraktiva för vildsvinen när de mognar. Var ute och håll se om vildsvinen börjar gå ut på fälten så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem från fälten.

När spannmålen nu går i mjölke kommer gäller det att var extra vaksam.  Går det inte att skjuta, t.ex. kanske dåligt med kulfång, så stör vildsvinen med att skrika på dem. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio med P1 med människor som pratar ut. Självklart ska i fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet på fält där de gör skada. Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där så det är lugn och ro i skogen där åtlarna finns. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Det är en hög reproduktion i år vilket inte är så konstigt med den milda vintern. Det är en hel del variation i tid när de fått kultingar allt från dec tills nu.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och de små kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersök också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra, speciellt denna årstid.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen av länet men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvi

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2021-07-07 2021-07-07