Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Detta är normalt en lugn månad vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem när snön och tjälen släpper.

Förutom jakten på fälten är det nu åteljakt som i huvudsak gäller. Nu är det bara årsgrisar som är lovligt.

Föryngringssäsongen är nu i full gång men vädret framöver kommer att avgöra vilken stor överlevnaden blir i föryngring. Troligen är förutsättningar att suggorna är i god kondition med en mild höst/vinter fram till januari.

Utbredningsområdet växer men det går långsamt i Bergslagen där de inte finns heltäckande. Det finns rapporter om att det stagnerat i dessa områden. Vi har också andra delar av länet där det är rapporter om en minskande stam.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. www.sva.se

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida. Kom också ihåg att endast oförädlade produkter får läggas ut.

2021-03-05 2021-03-05