bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Vildsvinskött okej trots cesiumvarning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-15 Enligt Livsmedelsverket är risken att få i sig för höga cesiumhalter genom äta vildsvinskött mycket låg.

Ladda dig med inspiration och kunskap

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-19 Eftersök behöver alla jägare ha kunskap om. Gå därför vår inspirerande och intressanta distanskurs.

Så gynnas rapphönsen, artrikedomen och fältviltjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-05 Rapphönan har minskat kraftigt i Sverige och Europa på grund av det intensifierade jordbruket....

Klar med jaktförberedelserna?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 Nu går förväntningar och förberedelser för högtryck bland landets jägare. Till de viktigare förberedelserna hör att säkra...

CWD-läget i Norge: Minska risken för smittspridning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-07-17 I Norge har man hittills testat 12 000 hjortdjur, varav 2...

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-06-01 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när d...

Viltforskningsdagarna på film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 Nu kan man se föreläsningarna från Viltforskningsdagarna på film. Föreläsningarna handlar om utfodring, CWD, viltforskning förr och nu, DNA-teknike...

Om utfodring på Viltforskningsdagarna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 Ett av passen på Viltforskningsdagarna handlade om utfodring. Vad vet man om utfodringens effekter på de utfodrade djuren och deras omgivning? Och...

Viltforskningsdagar om CWD och utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 Årets Viltforskningsdagar gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet 27-28 mars. Fem olika teman stod på programmet: Utfodring, CWD, Viltforskni...

Seminarium om vilt och konflikthantering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 På ett seminarium på SLU föreläste Stephen M. Redpath – ny innehavare av Kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap – och svenska forskar...

Afrikansk svinpest – vad är det och hur minskar vi risken för utbrott i Sverige?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-20 Virussjukdomen afrikansk svinpest finns nu i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen och Ryssland. Både vildsvin och tamgris kan smittas och nästan...

Förbundet ser lösningar för viltolyckorna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-22 Lösningarna på problemen med viltolyckor är många. Förbundet har stort engagemang i att dessa lösningar blir verklighet.

Förbundet säkrar positiv utveckling av eftersöken

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-05 Efter en stor arbetsinsats från Jägareförbundet lanseras nu nya spelregler för eftersöksekipagen i Nationella viltolycksrådet. Detta gäller hela...

CWD-läget inför älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-29 Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har inlett övervakning av prionsjukdomen CWD i Sverige....

Bockjakt - bra tips för ännu bättre kötthantering!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 Nu går vi jägare man ur huse för att skörda av de viltstammar vi vårdar resten av året. I augusti startar jaktåret på riktigt m...

Viltets hälsoläge i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-07-12 SVA:s vilthälsoövervakning visar på minskad förekomst av...

Jaktens historia i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-05-11 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från ist...

”Sätt jakttryck på vildsvin redan nu”

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 – Där det förekommer skador på grödor eller där man hade ett ollonår förra året finns det anledning att börja jaga vildsvin redan nu, säger Jesper...

Nytt om CWD på Viltforskningsdagarna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 CWD (Chronic Wasting Disease) är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar hjortdjur. De första fallen upptäcktes i Norge 2016. Under Viltforsknin...

Nya instruktionsfilmer i skytte

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 Nu har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett antal instruktionsfilmer om kul- och hagelskytte som riktar sig till skytteinstruktörer. Men även den...

Viltvårdsfonden finansierar forskning om gäss och viltinventering

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 Naturvårdsverket har nu fattat beslut om vilka forskningsprojekt som ska finansieras av Viltvårdsfonden 2017. De nya projekten ska bland annat ge...

Så här funkar fjälljakten framöver

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-04-11 Under våren börjar den nya förordningen om förtur i småviltsjakt att gälla. De tre länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har nu...

 
Ladda in Fler