Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandli...

Möjligt att sälja vildsvinskött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-14 Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är på gång att tillåtas.

Ladda för kommande jaktäventyr

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-07 Eftersök är i högsta grad ett praktiskt arbete. Ändå är vår distanskurs i eftersök mycket...

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-30 NATURVÅRDSVERKET. En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-24 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett...

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-18 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i...

Jägarinsats framhålls i film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Alltfler får upp ögonen för jägarnas värdefulla insatser i samband med viltolyckor. Ett glädjande resultat av enträget jobb från bland annat Svensk...

HD-dom Girjas sameby

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Girjas sameby – men inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen.

Testa Quizet om viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Till Förbundets Viltolycksquiz >>

Naturvårdsverkets preliminära förslag på ändrade jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Nu har Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket 1, presenterats. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas...

EU-kommissionen föreslår utökat förbud mot blyhagel

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Om EU-kommissionen får som den vill ska hagelammunition som innehåller bly ska få ett utökat förbjud, som gäller alla våtmarker.

Jägarinsats lyfts på landets skolor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-28 Nu ger Jägareförbundet landets skolklasser kunskaper om djur och natur. Bland annat vad varje trafikant behöver känna till om viltolyckor.

Licensjakt på gråsäl

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-04-08 Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, omgärdad av en rad villkor, varit möjlig. Licensjakten ...

Remissvar jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-30 Svenska Jägareförbundets remissvar gällande jakttider. Paket 1 och 2.

Minskande antal viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-25 Mycket tyder nu på att antalet viltolyckor minskar. Främst till följd av färre körda mil på det svenska vägnätet, vilken är den...

Utveckla dig och hunden i vårsolen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-27 Vill du fortsätta utvecklas som eftersöksekipage? Våra...

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera...

Gör som tusentals andra jägare: Gå vår distanskurs i eftersök!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 Eftersöksutbildning – teori är både intressant och viktig. Och Du går kursen när och var det passar dig!

Siktet stadigt på målet

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 Planen för Förbundets Eftersöksverksamhet ligger fast och målen är inom räckhåll. Under 2020 lanserar vi ytterligare satsningar för att gynna...

Jakt- och viltvårdsuppdraget för 2020 beslutat

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet fått bidrag av Viltvårdsfonden för att leda delar av jakten och viltvården. Nu har regeringen delat ut bidra...

Livsmedelsverket föreslår regler för försäljning av vildsvinskött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 Nu föreslår Livsmedelsverket nya regler för försäljning av vildsvinskött.

Viltdata används för att sprida information om CWD!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-01-31 SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdjur till den pågående CWD-övervakningen. Svenska Jägareförbundet stödjer arbetet genom att...

 
Ladda in Fler