bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Forskningstjugan stöder forskning om jaktetik och utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-02-21 Två nystartade forskningsprojekt ska undersöka den svenska jaktetiken samt utfodringens effekter på klövvilt. Projekten finansieras av Viltvårdsfon...

Försäkringsskydd under NVR-uppdrag

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-01-10 Flera försäkringar täcker om olyckan är framme under trafikeftersök, initierat av polisen. Har Du koll på vad som gäller?

Licensjakt på 22 vargar - överklaganden avslås

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-11-27 Förvaltningsrätten i Luleå fastställer länsstyrelsernas beslut om jakt på 22 vargar i vinter....

Vildsvinskött okej trots cesiumvarning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-15 Enligt Livsmedelsverket är risken att få i sig för höga cesiumhalter genom äta vildsvinskött mycket låg.

Ladda dig med inspiration och kunskap

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-19 Eftersök behöver alla jägare ha kunskap om. Gå därför vår...

Så gynnas rapphönsen, artrikedomen och fältviltjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-05 Rapphönan har minskat kraftigt i Sverige och Europa på...

Bra att ha eftersöksekipaget klart

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 Nu går förväntningar och förberedelser för högtryck bland landets jägare. Till de viktigare förberedelserna hör att säkra tillgången till...

CWD-läget i Norge: Minska risken för smittspridning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 I Norge har man hittills testat 12 000 hjortdjur, varav 2 700 tamrenar, för att kartlägga förekomsten av den dödliga prionsjukdomen CWD. Hittills h...

Stad och land tycker olika om viltförvaltningsdelegationerna och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 Det finns en polarisering mellan stad och landsbygd när det gäller attityder till Sveriges vargpolicy och viltförvaltningsdelegationernas...

Viltforskningsdagarna på film

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 Nu kan man se föreläsningarna från Viltforskningsdagarna på film. Föreläsningarna handlar om utfodring, CWD, viltforskning förr och nu, DNA-teknike...

Om utfodring på Viltforskningsdagarna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-16 Ett av passen på Viltforskningsdagarna handlade om utfodring. Vad vet man om utfodringens effekter på de utfodrade djuren och deras omgivning? Och...

Siktet inställt för 2018

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-01-16 Förbundets eftersöksverksamhet utvecklas i hög takt. 2018 är inget undantag.

Småbiotoperna viktiga för vilt & mångfald

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-12-21 Sköts åkerholmar och skogsbryn rätt så bidrar de till att bevara biologisk mångfald och binder samman värdefulla miljöer i landskapet. Det visar...

Vildsvinets reproduktion i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-10-24 En genomsnittlig vildsvinsugga följer en årscykel där den parar sig på hösten och föder 5.4...

Förbundet ser lösningar för viltolyckorna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-22 Lösningarna på problemen med viltolyckor är många. Förbundet har stort engagemang i att dessa lösningar blir verklighet.

Förbundet säkrar positiv utveckling av eftersöken

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-09-05 Efter en stor arbetsinsats från Jägareförbundet lanseras ...

CWD-läget inför älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-29 Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har inlett...

Bockjakt - bra tips för ännu bättre kötthantering!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 Nu går vi jägare man ur huse för att skörda av de viltstammar vi vårdar resten av året. I augusti startar jaktåret på riktigt med gåsjakt, duvjakt...

Viltets hälsa i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 SVA:s vilthälsoövervakning visar på minskad förekomst av hudsår hos älgtjurar och en låg men konstant förekomst av trikiner hos vildsvin och björn....

Jaktens historia i Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 Jaktens, viltets och viltförvaltningens historia från istid till nutid skildras i en ny bok. Den berättar om föränderliga viltstammar, jaktmetoder,...

”Sätt jakttryck på vildsvin redan nu”

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 – Där det förekommer skador på grödor eller där man hade ett ollonår förra året finns det anledning att börja jaga vildsvin redan nu, säger Jesper...

Nytt om CWD på Viltforskningsdagarna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2017-08-08 CWD (Chronic Wasting Disease) är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar hjortdjur. De första fallen upptäcktes i Norge 2016. Under Viltforsknin...

 
Ladda in Fler