Svenska Jägareförbundet

Meny

Utveckla dig och hunden i vårsolen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2022-03-04 Vill du fortsätta utvecklas som eftersöksekipage? Våra duktiga instruktörer förmedlar effektiv eftersöksträning och stora kunskaper inom hela...

Utbildningstider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2022-02-01 Förbundet märker ett ökat intresse för sina utbildningar inom eftersök. Frågan är vilken utbildning som passar dig?

Älgen missgynnas när det är varmt och torrt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-07-09 Ny forskning visar att rekryteringen av kalv minskar när försommaren är varm och torr. Då finns d...

Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tillsvidare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-17 REGERINGEN. Regeringen har beslutat att dels justera tidigare beslut om ändrade jakttider för ripa, dels att jakt på ejder...

Bättre ersättningar för viktig samhällsinsats

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-08 Förbundet anser det mycket viktigt att ersättningarna...

Naturvårdsverkets beslut om bidrag ur Viltvårdsfonden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-28 Beslut om bidrag ut viltvårdsfonden har tagits utifrån de...

Naturvårdsverket föreslår en höjd ersättning till eftersöksjägare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 Naturvårdsverket lämnar ett förslag gällande höjd ersättning för eftersöksjägare.

Regeringen beslutar om nya jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 Regeringen beslutade 6 maj om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Fler tallar än granar levererades under 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 När Skogsstyrelsen summerar statistiken för hur vilka trädslag som säljs uppvisas ett trendbrott. Nu levereras mer tall än gran. – Detta är mycket...

Information från Livsmedelsverket rörande småskalig vildsvinsförsäljning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 I mars lämnade Livsmedelsverket ett föreskriftsförslag till regeringen. Verkets uppdrag var i stort sett att underlätta för jägare som vill leverer...

Information med anledning av fågelinfluensan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-20 Här finns två länkar med information om den pågående fågelinfluensan.

Ny satsning på trafikeftersökare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2022-02-23 Förbundet har nu inlett ytterligare en satsning för dem som gör en samhällsinsats genom eftersök på trafikskadat vilt.

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-10-06 Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls vid jakt eller hittas döda, är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos...

Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-29 NATURVÅRDSVERKET. Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg...

Subventioner ska underlätta vildsvinsköttets väg till marknaden

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-11 Analyskostnader för trikiner och cesium-137 kommer att subventioneras efter den 1 juli 2021.

Björnjakt 2021

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-06-04 Här kommer information om vad som gäller inför björnjakte...

Ändrade rapporteringskrav vid licensjakt på gråsäl

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-28 REGERINGEN. Under licensjakten som återstår på gråsäl...

Kort om jakttiderna 2021-2022

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 Regeringen fastställde 8 maj 2021 de nya jakttiderna som kommer att gälla från 1 juli 2021. Vi redovisar här under en övergångsperiod en kort övers...

Framtida trafiks inverkan på jägare och viltvårdare

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 Framtida utveckling av landets fordonstrafik påverkar i hög grad jägare och viltvårdares förutsättningar. Nu planeras för investeringar i vägar och...

Jaktetik, lika viktigt vid skyddsjakt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 Under våren genomförs skyddsjakt på bland annat fåglar som ställer till bekymmer för fiske och jordbruk. Skyddsjakt faller delvis under annan jurid...

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) övervakar och analyserar sjukdomsläget hos våra vilda djur. Nu har rapporten för 2020 kommit.

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-05-10 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

 
Ladda in Fler