Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

På spåret mot nya mål

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-01-13 Svenska Jägareförbundets Eftersöksverksamhet är i ständig framåtrörelse. Etik och säkerhet är viktiga ledstjärnor.

Nytt beslut om Jakt- och viltvårdsuppdraget

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-12-17 Varje år i december beslutar regeringen om Jakt- och viltvårdsbidraget. Så också i år. – Idag har regeringen beslutat att innehållet i bidraget ser...

Regeringens förslag: Reglera utfodring av vilt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-24 Regeringen har tagit fram ett förslag för att kunna förbjuda och reglera utfodringen av vilt. Nu...

Nya fall i Tyskland av afrikansk svinpest

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-12 Ytterligare ett område i Tyskland har rapporterat in fall av afrikansk svinpest och nu ökar oron att det sprider sig....

Smittsam CWD bekräftad hos norsk vildren i nytt område

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-11 En smittsam variant av CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur...

Viktigt rapportera avmagrade eller självdöda hjortdjur under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-04 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver fortsat...

Rapportera döda vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som inte finns i Sverige men sprider sig i Europa. Vi kan stoppa den om vi upptäcker den tidigt.

Jägarinsats lyfts på landets skolor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Nu ger Jägareförbundet landets skolklasser kunskaper om djur och natur. Bland annat vad varje trafikant behöver känna till om viltolyckor.

Licensjakt på gråsäl

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, omgärdad av en rad villkor, varit möjlig. Licensjakten ...

Remissvar jakttider

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Svenska Jägareförbundets remissvar gällande jakttider. Paket 1 och 2.

Minskat antal viltolyckor

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Mycket tyder nu på att antalet viltolyckor minskar. Främst till följd av färre körda mil på det svenska vägnätet, vilken är den enskilt viktigaste...

Gör ditt 2021 inspirationsrikt!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-01-11 Gör som tusentals svenska jägare: gå vår distanskurs i eftersök.

Tips för att vildsvinssäkra sin tomt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-12-07 Varför bökar vildsvin i trädgårdar? Jo, det finns saker där som de vill komma åt. Nästan alltid är det ätbara saker som de tycker extra mycket om....

Landsbygdsministern missnöjd med rovdjursförvaltningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-11-24 Landsbygdsministern Jennie Nilsson anser att de länsvisa minimimål som finns i rovdjursförvaltnin...

Jägareförbundets remissvar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-10-09 Här är Svenska Jägareförbundets remissvar till regeringen, med anledning av Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

Första fallet av afrikansk svinpest i Tyskland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-10 Såhär hindrar vi Sverige från att drabbas

Samarbete med Jaktrapport om övrigt vilt rapporteringen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Samarbetet mellan Jaktrapport och Viltdata innebär att...

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandli...

Möjligt att sälja vildsvinskött

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 Den 9 april fattade regeringen fyra olika beslut som alla pekar mot att småskalig försäljning av vildvinskött är på gång att tillåtas.

Ladda för kommande jaktäventyr

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 Eftersök är i högsta grad ett praktiskt arbete. Ändå är vår distanskurs i eftersök mycket uppskattad. Hur kan det komma sig?

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 NATURVÅRDSVERKET. En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-05-29 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

 
Ladda in Fler