Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Ewa Thalin

Gordonsettern - hängiven hönsfågelspecialist i alla väder

Specialklubben och flertalet uppfödare värnar rasens jaktliga egenskaper. Således existerar hos svenska kennlar i dagsläget ingen tydlig uppdelning i jakt- och utställningstyp. Majoriteten av kullarna har minst en, ofta två jaktprovsmeriterade föräldradjur. I Sverige finns valpar som kan tillfredställa de flesta jägares önskemål, vare sig det gäller en jaktkamrat att bara ha hemmavid eller en vidsökt hund för höstens ripjakt.

Gordonsettern är en medelstor stående brittisk fågelhund med, i de flesta fall, stor jaktlust. Den är robust och slitstark, samt tämligen oberörd av oländig terräng eller dåligt väder. Det är inte för inte som jaktprovsfolket i norr talar om ”gordonsetterväder”.

Träning viktig del i vardagen

För att utvecklas till en god jaktkamrat och trevlig familjemedlem kräver rasen konsekvent uppfostran, dressyr och träning. Lämnad vind för våg tvekar gordonsettern inte att ta befälet såväl i marken som i hemmet. Omärkligt men obevekligt gör den sig till herre på täppan.

Under senare delen av 1800-talet fram till tidigt 1900-tal användes gordonsettern som apportör vid andjakt. Fortfarande kan rasen uppvisa skickliga apportörer såväl på land som i vatten. Egendomligt är därför att just apporteringsmomentet blivit en stötesten för många ägare. Kanske beror det på rasens natur, då den vid behov kan vara både viljestark och uppfinningsrik.

Gordonsetter

BildtexT: Ungtik i stånd. Foto: Tina Backlund

Familjehund?

Den gordonsetter som får grundläggande fostran samt utlopp för sin arbetslust blir en utmärkt familjemedlem. Umgänget med barn och andra hundar är i allmänhet problemfritt. Gordonsettern föredrar att vara med där det händer, även om det innebär att sova invid datorn när ägaren arbetar. I hundgården uppskattar den en fyrfota vän som sällskap.

Under den senaste tjugoårsperioden har rasen blivit alltmer populär hos den svenska jägarkåren. Inte sedan den första glansperioden, som inföll under 1900-talets första decennier, har så många fågeljägare ägt just gordonsetter. I landet föds omkring 120 valpar per år, varför väntetiden för en valp emellanåt blir lång.

Av Anita Aronsson

2012-10-21 2018-09-26