Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

Jakten med hund är i full gång vilket ställer krav på hög portion jaktetik. Lantbruket är inne i slutskedet för säsongen med vall- och majsskörd.

Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Det är ganska stor variation på stammen i länet.

Stammens status:
Stammen minskar i länet. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 har följts av fortsatt högt jakttryck under 20/21. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort.
Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är för hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg jämfört med totalen.

Föryngringsperiod:
Rapporter om små kultingar/brungrisar finns men merparten verkar vara födda april till maj. Små kultingar och årsgrisar ställer stora krav på användningen av hundar. Förekomsten av små kultingar varierar över länet. Kullarnas storlek är normalstora eller något över det normala 5-8 st.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen söker till stor del föda på vallar och betesmarker. Detta innebär till viss del skador. Aktiviteten och skördarna i lantbruket gör att vildsvinen hastigt kan byta fält för födosök.

Prognos:
Vi är i den säsong då jakten med hund medför jakt även i skogsmarken. Var observanta på skador i jordbrukslandskapet och anpassa jakten där efter.

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 procent av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.
Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.
Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att många av kultingarna fortfarande är små och stammens utveckling behöver jakttrycket till största delen inriktas på kultingar och årsgrisar.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!
Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet – vi har definitivt haft för många felskjutningar och incidenter – hög tid att ta ansvar!

Se även till att ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.

2022-10-12 2022-11-29