Svenska Jägareförbundet

Meny

Vår 2023

Den gångna jaktsäsongen med hund är över för detta jaktår och det är hög tid att minnas tillbaka vad som fälldes, om detta inte är gjort. Vi är nu mitt inne i föryngringssäsongen och vad vi erfar så här långt är kullarna normala. En viss kultingdödlighet rapporteras det om med jämna mellanrum.

Absoluta merparten av avskjutningen ska inriktas på kulting och årsgrisar. Det är ganska stor variation på stammen i länet.

Stammens status:
Stammen minskar i länet. Den höga avskjutningen jaktåret 19/20 och 20/21 har följts av fortsatt högt jakttryck under 21/22 men inte på samma nivå som tidigare år. Det innebär att stammen trycks ytterligare tillbaka, vilket också speglas i de rapporter som inkommer från länets olika hörn. Vildsvinsstammen i länet har fortfarande en låg medelålder vilket skapar fler problem i lantbruket än vad en äldre stam hade gjort. Vi ser i avskjutningsstatistiken att vi fortsatt har en sned fördelning i vår avskjutning. Andelen galt är hög i förhållande till övriga vildsvin och andelen kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader är för låg. Här är det viktigt att vi lägger nära nog allt tryck på de unga vildsvinen för att återskapa en god medelålder i vildsvinsstammen.

Föryngringsperiod:
Tidpunkten för när vildsvinen får sina kultingar i Kalmar län, är utdragen. Redan i januari kom de första rapporterna om randiga kultingar, framför allt från norra delen av länet. På andra håll väntar man fortfarande på att föryngringen ska komma i gång. Huvuddelen av födslarna sker ändå nu i mars – april, och årets kullar är så här långt normalstora vilket innebär 4-6 kultingar.

I och med att det åter är tillåtet att jaga vuxna vildsvin ställer detta stora krav på oss jägare att inte fälla hondjur med kultingar i boet. Var därför mycket observanta på ensamma vuxna vildsvin, och lägg i stället allt jakttryck på de unga bruna individerna.

Födotillgång:
Tillgången på foder är fortsatt mycket god.

Klimatet:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen söker till stor del föda på vallar och betesmarker där stora bökskador kan uppkomma. Det är viktigt att vi nu verkligen börjar att söka vildsvinen på den skadekänsliga jordbruksmarken och låter lugnet råda i skogsmarken.

Prognos:
Vi kan förvänta oss skador och hög närvaro vid vallar och betesmarker en tid framöver, där vildsvinen framför allt letar insekter och larver. Mot slutet av april och maj så kommer lantbruket att vara igång på allvar med sådd, och då gäller det att vara lantbruket behjälplig med jakt vid känslig gröda.  

Rekommendation:
Avskjutningen SKA inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 procent av årets avkommor. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.
Ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.
Fredningstiden på vuxna djur är slut men med tanke på att många av kultingarna fortfarande är små eller precis födda och stammens utveckling behöver jakttrycket till största delen inriktas på kultingar och årsgrisar.

Väldigt viktigt att etiken hålls högt vad det gäller avskjutningens inriktning och val av jaktmetod! Även om det ska fällas många vildsvin får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!
Alla jägare som jagar nattetid MÅSTE tillämpa försiktighet och ta ansvar! Se även till att ha en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten börjar.

2023-05-08 2023-05-08