Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2022

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela länet. Samtidigt har jakttrycket fortsatt varit högt på många håll i länet och vargen påverkar dessutom norra delarna på lite olika sätt där vissa områden har högre täthet av vildsvin medan andra områden saknar etablerade vildsvin.

I förvaltningen måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

I september börjar den huvudsakliga jaktperioden, nu har man chans att styra förvaltningen mot önskade mål. Avskjutningen riktas främst till årsungar/kultingar, unga hondjur och galtar. När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november, denna avskjutning bör ske med viss försiktighet under september månad på grund av att det på vissa håll skett en utdragen föryngring. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att observera om det går lätt eller trögt att fälla årsungar. Det är bra att ha med sig att avsaknad av äldre ledarsuggor kan öka risken för skador, då dessa lär upp de yngre vildsvinen var det är farligt att vistas.

När spannmålet är tröskat minskar skaderisken även om det på vissa håll kan finnas oskördade fält. Däremot bör man vara uppmärksam på att det ofta kan finnas spillsäd kvar på de öppna fälten som lockar och att fortsatt vara uppmärksam på skaderisken för vall och höstsådd.

Vid spannmålsjakten under september så är det utmärkt att använda hund förutsatt att de bara går på vildsvin. Observera dock att spannmål ofta bjuder på svåra miljöförhållanden, så enbart hundar mogna för uppgiften bör användas. När det finns förutsättningar att använda hund ökar skrämseleffekten betydligt. Viktigt att ha med sig är etiken vid hundjakt så att de hundar som släpps inte tar små kultingar, samt att ha tillgång till eftersöksekipage när man jagar.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Det är viktigt att ha en tät och bra dialog mellan jägare och lantbrukare för att skapa goda förutsättningar och en nära samverkan för att lyckas i förvaltningen av den lokala stammen. När skador väl sker på grödor så gäller det att snabbt vidta åtgärder i form av jakt eller skrämselmetoder.

Gällande användandet av mörkerriktmedel så finns en del saker att tänka på, se mer i vår korta film.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

2022-09-01 2022-09-01