Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2022

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela länet. Samtidigt har jakttrycket fortsatt varit högt på många håll i länet och vargen påverkar dessutom norra delarna på lite olika sätt där vissa områden fortsatt har högre täthet av vildsvin medan andra områden saknar etablerade vildsvin.

I förvaltningen måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

I oktober är generellt skadeproblematiken måttlig avseende vildsvinen. Däremot bör man vara fortsatt uppmärksam på skaderisken för vall och höstsådd. Det är därför viktigt att fortfarande ha en tät dialog med lantbrukarna vid sina jaktmarker.

Den huvudsakliga jaktperioden är i gång och nu har man chans att styra förvaltningen mot önskade mål. Avskjutningen riktas främst till årsungar/kultingar, unga hondjur och galtar. När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november, denna avskjutning bör ske med viss försiktighet på grund av att det på vissa håll kan ha skett en utdragen föryngring. I övrigt är ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin att rekommendera året runt. På så sätt får man även en indikation på stammens utveckling genom att observera om det går lätt eller trögt att fälla årsungar. Det är bra att ha med sig att avsaknad av äldre ledarsuggor kan öka risken för skador, då dessa lär upp de yngre vildsvinen var det är farligt att vistas. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan.

Tänk på etiken vid hundjakt och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur. Se till att ha tillgång till eftersöksekipage vid jakt.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Det är viktigt att ha en tät och bra dialog mellan jägare och lantbrukare för att skapa goda förutsättningar och en nära samverkan för att lyckas i förvaltningen av den lokala stammen. När skador väl sker på grödor så gäller det att snabbt vidta åtgärder i form av jakt eller skrämselmetoder.

Gällande användandet av mörkerriktmedel så finns en del saker att tänka på, se mer i vår korta film.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

2022-09-27 2022-09-27