Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2022

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela länet. Samtidigt har jakttrycket fortsatt varit högt på många håll i länet och vargen påverkar dessutom norra delarna på lite olika sätt där vissa områden har högre täthet av vildsvin medan andra områden saknar etablerade vildsvin.

I förvaltningen måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

Juli är generellt en månad då skadeproblematiken i spannmålet avseende vildsvin är hög. När grödorna blir mjölkmogna är de betydligt mer attraktiva och på många håll är det därför stor aktivitet i åkrarna. Det gäller att vara observant och aktivt störa och jaga vildsvinen där vi inte vill att de ska vara, samtidigt som vi bör låta dem vara i fred på åtlarna i ”skogen” och endast utfodra i avledande syfte på lämplig plats.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Viktigt just nu är att vara försiktig med att skjuta vuxna hondjur då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och att de inte alltid är lätt att se om hon är spendragen. De små kultingarna kan dessutom vara svåra att upptäcka. Bäst skrämseleffekt uppnås vid jakt på årsungar någonstans mellan 4 - 12 månaders ålder, vilka är dem som suggan ”värderar” högst. Jakten riktas därför i första hand mot årsungar under denna period och även galtar.

Avsaknad av äldre ledarsuggor kan öka risken för skador, då dessa lär upp de yngre vildsvinen var det är farligt att vistas.

Det är viktigt att ha en tät och bra dialog mellan jägare och lantbrukare för att skapa goda förutsättningar och en nära samverkan för att lyckas i förvaltningen av den lokala stammen. Särskilt viktigt är det under denna årstid då risken för skador är stor och man kan behöva hitta lösningar tillsammans för att minska skaderisken. När skador väl sker på grödor så gäller det att snabbt vidta åtgärder i form av jakt eller skrämselmetoder.

Etiken är alltid viktig att ha med sig i all jakt, tänk också på att ha tillgång till eftersöksekipage.

Gällande användandet av mörkerriktmedel så finns en del saker att tänka på, se mer i vår korta film.

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

2022-06-29 2022-06-29