Svenska Jägareförbundet

Meny

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela Södermanlands län. Foto: Mostphotos

Augusti 2022

Vildsvinsstammen upplevs som fortsatt vikande i hela länet. Samtidigt har jakttrycket fortsatt varit högt på många håll i länet och vargen påverkar dessutom norra delarna på lite olika sätt där vissa områden har högre täthet av vildsvin medan andra områden saknar etablerade vildsvin.

I förvaltningen måste man därför utgå från lokala förhållanden och de förutsättningar som finns just där för att styra sin förvaltning åt önskat håll.

När spannmålen nu i augusti går från att vara i mjölke till mognad är de fortsatt mycket attraktiva för vildsvinen och det gäller att vara ute mycket och spana efter skador och vildsvin. Extra observant kan man vara på fält med grödorna ärtor, vete och majs, men även havre kan vara attraktivt när det mognar. I takt med att det skördas blir det större tryck på den gröda som finns kvar. Det gäller att vara observant och jaga vildsvinen där vi inte vill att de ska vara, samtidigt som vi bör låta dem vara i fred på åtlarna i ”skogen” och endast utfodra i avledande syfte på lämplig plats.

För de markägare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt med varandra.

Viktigt just nu är att vara försiktig med att skjuta vuxna hondjur då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och att de inte alltid är lätt att se om hon är spendragen. De små kultingarna kan dessutom vara svåra att upptäcka. Bäst skrämseleffekt uppnås vid jakt på årsungar mellan 4–12 månaders ålder, vilka är dem som suggan ”värderar” högst. Jakten riktas därför i första hand mot årsungar under denna period.

Avsaknad av äldre ledarsuggor kan öka risken för skador, då dessa lär upp de yngre vildsvinen var det är farligt att vistas.

Det är viktigt att ha en tät och bra dialog mellan jägare och lantbrukare för att skapa goda förutsättningar och en nära samverkan för att lyckas i förvaltningen av den lokala stammen. Särskilt viktigt är det under denna årstid då risken för skador är stor och man kan behöva hitta lösningar tillsammans för att minska skaderisken. När skador väl sker på grödor så gäller det att snabbt vidta åtgärder i form av jakt eller skrämselmetoder.

Etiken är alltid viktig att ha med sig i all jakt, tänk också på att ha tillgång till eftersöksekipage.

Gällande användandet av mörkerriktmedel så finns en del saker att tänka på, se mer i vår korta film https://www.youtube.com/watch?v=YcjJis4N6xw

Även tomtägare kan ibland få påhälsning av vildsvinen, här hittar du tips för att skydda din tomt!

Vid fynd av självdöda vildsvin eller svin med sjukdomssymptom rekommenderas kontakt med SVA avseende eventuell provtagning inom övervakningen av ASF.

2022-08-01 2022-08-09