Svenska Jägareförbundet

Meny

September -14

Ökande population och bra föryngring!

Variabler

Dagsläget i länet

Lokala variationer inom länet att ta hänsyn till

Stammens status 

Ökande

Betydligt mindre stam i den västra delen av länet

Huvudföryngringsperiod

Febr.-maj, huvuddelen i april

Lika i hela länet

Kullstorlek                  

Större än normalt

Lika i hela länet

Födotillgång                     

Mycket god, tidigt barmark, bra ollanår denna höst

Lika i hela länet

Klimat                                    

Gynsamt sedan förra sommaren, mildvinter, lite snö, tidig vår.

Lika i hela länet

Skadebild                        

Lite skador sett över hela kretsar, lokalt i skogsbygderna större skador på spannmålsåkrar. Mycket lite debatt.

Mindre skador i västra länsdelen.

Prognos                                  

Stor föryngring/tillväxt under våren gör att stammen ökat rejält där den redan är etablerad.

Lika i hela länet

Rekommendation  

Ökat jakttryck behövs främst inriktat på årsungar och yngre djur.

 

Undantaget västra länsdelen

 

2014-10-16 2019-06-04